Namni Chaayinaa hojjataa Aliibaabaa imala hojii irratti miidhaa saalaa…

Manni murtii baha magaalaa Jinaanitti argamu dubartiin kun osoo miidhaan irra gahe dura alkoolii dhuguuf dirqamtee akka turte dhaga’eera.Dubartiin kun boodarra himannaa ishee ummataaf erga ibsitee booda Alibaabaan hojiirraa ari’amte. Dhimmi ishee…

Intalli Eeloon Mask abbaa ishee waliin hariiroo addaan kute

Intalli Elon Musk saala jijjiirratte maqaa fi saala ishee seeraan jijjiiruuf iyyatteetti, kana booda “karaa, boca ykn bifa kamiinuu abbaa dhaloota koo waliin firooma qabaachuu” hin barbaadu jettee dubbatteetti. Shamarreen ganna 18…

iPhone 13 – Mobaayila filmii guutuu waraabuu dandahu!

Mee bilbila iphone 13 kana waliin ha ilaalu, bilbilli kun bilbila bara 2021 ji’a seeptembarii kessa gadhifamee. Mee prons and cons isaa haa ilaalu. kameeraa isaatin filmi waraabuun nii dandaahama.…