avast-selling-data

AVAST odeefannoo fayyadamtootaa gurgura jira

Dhaabatni antivaayirasii avast high sensitive browsing data fayadamtotni soqan kara dhabata jumpshot jedhamu gurguraa jiraachu isaa dhabatni PCMAG jedhamuuf MotherBoard jedhamu qoranoodhaan bira gahaniru. Kan isaan sassaabaa jiranis odefannoo Google Map, Vidiyoo…

Teekinoloji xixiqo bara 2019

Bose Frames / Golgitu ijaa Gosa of ilaale ispakarii dhokataa of kessaa qabu yommu tahuu muziqaa haala baredaadhaan akka dhagefatamu nama gargara. Bilbila kaasus nama dandesisa Sagaleedhaanis Siri , Alexa , Google…

Arteefishaal Intelejansii

AI jechuun maal jechuudha ? AI namoota addaa addaatiin akkataa addaa addaatti hikameera , John McCarty namni jedhamu termii AI jedhamu kana yaada isaa bara 1956 kaasee waan taheef hiika inni itti…