Komputeeraaf antivaayirasin gaarin kami ?

Antivaayirasin gosa mosaajii vayirasi komputera ,bilbila,tabileti keenya balleessuu ykn hojin ala kan godhu kan ittisudha. Komputera kessanniif antivaayirasi gaari filachuuf ilaalcha kessa kan galuu qabu qabxilee armaan gaditi.

 1. -Sadarkaan dandeetti fayyadama komputera kessani murteesadha.(Begineer,Intermidiate,Advanced)
 2. -Dandeettin komputera keenyaas murteessaadha,(CPU,RAM,Storage)
 3. -Point of protection(maal akka isiniif egamu barbaaddu ?) Vaayirasi kara interneetii dhufu?Vayirasii LAN network,filashi,CD fi kan biro irra dhufumo , hunduma isaa kan ittisu?  (Basic Antivirus, Internet Security, Total Antivirus)

1. Bitdefender Antivirus Plus 2020

 • Kan inni hojatameef (Microsft Windows)
 • Kan ittin baayyee beekamees(Ransomware protection and remediation, privacy tools, VPN, Safepay, Password manager) kan jedhamanidha.
 • TechRadar dhabata jedhamuunis qoratamee, databeezii isaa kessatti eguumsaaf kan tahuu (virus protection definition) heddu akka qabu mirkanessaniru.
 • Webfilter,malware protection of kessaa qaba
 • (CPU,fi RAM guddaa tahees ni barbaada)
 • Basic,Internet,Total
 • Antivirus Plus 1 Year : $23.99/year

2. Norton AntiVirus Plus

 • Gosa antivaayirasi safisa komputera gadi hin bufne jedhameera
 • Kan inni hojatameef (Microsft Windows)
 • Kan ittin baayyee beekamees (Advanced privacy security, financial security, global civilian intelligence network)
 • Gosa malware hara bahu ni dhorka
 • (CPU,RAM) xiqqoo fayyadama
 • URL blocker ,kan jedhamu haala salphaan akka mijeessuuf tolutti itti dabalaniiru.
 • Norton AntiVirus Plus – $39.99/year

3. Webroot SecureAnywhere AntiVirus

 • Kan inni hojatameef (Windows,Mac)
 • Kan ittin baayyee beekamees (Always-on security, identity protection, real-time anti-phishing, firewall monitor)
 • (CPU,RAM) baayyee xiqqoo fayyadama.
 • Webroot AntiVirus 1 Year – $19.99/year

4,ESET NOD32 Antivirus

 • Gosa antivaayirasi (advanced user, expert level) taheef kan tahudha jedhameera.
 • Kan inni hojatameef (Windows)
 • Kan ittin baayyee beekamees ,(Ransomware Shield, UEFI Scanner, Exploit Blocker, cloud powered scanning)
 • (Highly configurable) kan akka baayyeetti mijeefamuu dandahuudha.
 • Gosa fayyadamaa (Beginner) taheef hin tahu.
 • ESET NOD32 1 Year – $39.99/year

5. F-Secure Antivirus SAFE

 • Antivaayirasii fayyadamuuf baayyee salphaa taheedha.
 • Kan inni hojatameef (Windows,Mac,iOS,Android)
 • Kan ittin baayyee beekamees(Browsing and banking protection, Family Rules, ransomware protection).
 • Fayyadamuuf, itti baruuf bayyee salphaadha.
 • Dadhabina inni qabuus gosa vaayirasi(false positive) taheef salphaatti saaxilamu dandaaha.
 • F-Secure 1 Year – $34.99/year

Gosota antivaayirasi beekamoo bilisaan toora marsaritii irraa argachuu dandessan

 1. Bitdefender Antivirus Free Edition
 2. Avast Free Antivirus
 3. Sophos Home
 4. Kaspersky Free
 5. Avira Free Antivirus

Goosota antivaayirasi bakka hojiitif olan kan beekamoo taahan

 1.  Avast Business Antivirus Pro
 2. Symantec Endpoint Protection
 3. Bitdefender GravityZone Business Security
 4. Avira Antivirus for Endpoint
 5. Kaspersky Endpoint Security Cloud