iPhone 13 – Mobaayila filmii guutuu waraabuu dandahu!

Mee bilbila iphone 13 kana waliin ha ilaalu, bilbilli kun bilbila bara 2021 ji’a seeptembarii kessa gadhifamee. Mee prons and cons isaa haa ilaalu. kameeraa isaatin filmi waraabuun nii dandaahama.

iPhone 13

93,000Br
9.5

Camera

9.8/10

Storage

9.5/10

Color

9.8/10

Screen

9.0/10

Security

9.2/10

Cimina Isaa (Pros)

  • Strong battery life
  • Class-leading performance
  • Excellent cameras
  • Increased base storage

Dadhabina Isaa (Cons)

  • Minimal design changes
  • Smaller notch doesn't add much
  • Slower charging than rivals
  • No 120Hz screen
  • Selfie camera sensor unchan