Bilbila dinqii’ iPhone 12 ‘ dubbisaa

Dhaabatni aapil dhaabata gudicha bilbila oomishuun beekama taheedha kan nama dhibu yeroo addaa addaatti dhaabtni kuun waama dinqii gaaffi namatti uumuu gabaaf qabaee as baaha, bara 2020 kessa ‘ iPhone 11’ gabaaf olchee baayyee jalatamaaf bilbila kaameera gurguddaa fi bakkaa kuusaa bal’aa qabatee ture, dhuma bara 2020 jala…

Teekinoloji xixiqo bara 2019

Bose Frames / Golgitu ijaa Gosa of ilaale ispakarii dhokataa of kessaa qabu yommu tahuu muziqaa haala baredaadhaan akka dhagefatamu nama gargara. Bilbila kaasus nama dandesisa Sagaleedhaanis Siri , Alexa , Google Assistant fayyadamuun ejajuun ni dandaahama. Dolara 199 gabaaf dhihaateera.     HP OfficeJet Pro 9015 Dhabatni…

Komputeeraaf antivaayirasin gaarin kami ?

Antivaayirasin gosa mosaajii vayirasi komputera ,bilbila,tabileti keenya balleessuu ykn hojin ala kan godhu kan ittisudha. Komputera kessanniif antivaayirasi gaari filachuuf ilaalcha kessa kan galuu qabu qabxilee armaan gaditi. -Sadarkaan dandeetti fayyadama komputera kessani murteesadha.(Begineer,Intermidiate,Advanced) -Dandeettin komputera keenyaas murteessaadha,(CPU,RAM,Storage) -Point of protection(maal akka isiniif egamu barbaaddu ?) Vaayirasi kara…
1 2 3 4