Dhaabbanni konkolaataa elektiriikaa Chaayinaa Nio jedhamu namni 2 ajjeefaman jedha

Balaa kanaan miseensi hojjettootaa tokkoo fi namni dhaabbata michuu ta’e tokko lubbuun isaanii darbeera. Taateen kun Kibxata darbe akka sa’aatii biyyaatti gara sa’aatii 17:20tti kan raawwatame ta’uu dhaabbatichi beeksiseera. Namoonni du’an konkolaataa gamoo irraa akkuma bu’u keessa turan. Nio qondaaltota mootummaa waliin ta’uun battalumatti qorannoo ta’uu eegale jedha.Lafti…

Mallatoowwan 23 qaamni keessan hanqina qabuu ittin ibsu

1.Mallattoo adii Qeensa irraa  Zinkii gahaa tahee fudhadhaa Nyaata suukaara of kessaa qabuu dhiisaa 2. Gogaa zayitawaa(Oily Skin( Zinkii gahaa tahee fudhadhaa Hanga suukaara dhiiga kessan keessa jiru to’adhaa 3. Naannoo afaanii babaqaquu  Vitaamina B gahaa tahee fudhadhaa   Vitaamina D gahaa tahee fudhadhaa 4. Harcahuu gogaa omega-3…

Bu’aa teekinooloji dandeetti dhagahuu miidhan!

Guyyaan 3/3/2022 wagga waggaan guyyaa itti guyyaan ” Hearing ” Dhageetti itti kabajamuudha. Bara 2021 dhaabatni W-H-O rippoortii baaseen namootni baayyeen balaa carraa dhageetti isaanii dhabuu irraa gaaha jiran ifa godhe, sababoota isaanis itti deebina. Mataduree kanaanis kabajamee ooleera.  Of-eeggannoo gaari gochuun bara jireenya ofii guutuu dhageetti gaari…