Adunyaa Koovid-19 Booda

Adunyaan keenya yeroo yeroottii haalotta addaa addaa kessummessaa jirti yeroo tokko tokko waraana,dhukuboota daddarbo fi kan biroo illee akka qabxi addaa addaatti ilaalu dandeenya. Kanaan wal qabatees bara 2019 keessa dhukuba koovid-19 jedhamu adunyaan kun keessummessu dandeesse turte. Dhukubi kunis biyya Chaayinaa kessaa kan kahee akka tahee qaamolee…