• Meetaaversii Feesbuukii Maalii?

  Read More
 • TikTok irratti akkamitti maallaqa argachuu dandeessu jettanii yaaddu?

  Read More
 • Dhaabbanni konkolaataa elektiriikaa Chaayinaa Nio jedhamu namni 2 ajjeefaman jedha

  Read More
 • Namni Chaayinaa hojjataa Aliibaabaa imala hojii irratti miidhaa saalaa…

  Read More

Meetaaversii Feesbuukii Maalii?

TikTok irratti akkamitti maallaqa argachuu dandeessu jettanii yaaddu?

TikTok irratti akkamitti maallaqa argachuu dandeessu jettanii yaaddu? Ati kophaa kee miti. Namoonni bara 2004 dura dhalatan hundi jechuun ni danda’ama gaaffii wal fakkaatu gaafachaa jiru. Haa ta’u malee TikTok irratti maallaqa…

Dhaabbanni konkolaataa elektiriikaa Chaayinaa Nio jedhamu namni 2 ajjeefaman jedha

Balaa kanaan miseensi hojjettootaa tokkoo fi namni dhaabbata michuu ta’e tokko lubbuun isaanii darbeera. Taateen kun Kibxata darbe akka sa’aatii biyyaatti gara sa’aatii 17:20tti kan raawwatame ta’uu dhaabbatichi beeksiseera. Namoonni du’an konkolaataa…
1 2 3 14